Blog o komputerach i Smartfonach
Komputery, Systemy operacyjne w szczególności Windows, Urządzenia mobilne, System Android i iOS.
z laptopem rozliczenie

Darmowy program do PIT – czym i jak rozliczyć pit 37 przez Internet

PIT 37 to deklaracja podatkowa, za pomocą której swojego rozliczenia rocznego dokonuje największa liczba osób – około 20 milionów podatników. Jest to formularz, którego wypełnienie jest bardzo proste i dostępne w wygodny sposób przez Internet.

Kto powinien rozliczyć się za pomocą PIT 37?

Deklarację PIT 37 powinny wybrać osoby, które w poprzednim roku podatkowym otrzymywały wyłącznie przychody rozliczane przez płatnika. W praktyce chodzi tutaj przede wszystkim o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, za których w ciągu roku pracodawcy odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, że formularz PIT 37 można zastosować przy rocznym rozliczeniu wyłącznie w sytuacji, gdy nie otrzymywało się żadnych dodatkowych dochodów nierozliczanych przez płatnika. Wystarczy np. jedna umowa zlecenie nierozliczona przez płatnika, by konieczne było zastosowanie formularza PIT 36.

Rola PIT 11 w rozliczeniu PIT 37

W większości przypadków podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT 37 robią to na podstawie otrzymanej od pracodawcy deklaracji informacyjnej PIT 11. W deklaracji tej płatnik wyszczególnia precyzyjnie, jakie podatnik miał w zeszłym roku przychody i dochody, jakie zostały mu potrącone koszty oraz zaliczki na podatek dochodowy itp.

Obowiązkiem płatnika jest dostarczyć PIT 11 pracownikowi do końca lutego – może to zrobić pocztą zwykłą lub w formie elektronicznej. Kopia deklaracji przesłanej pracownikowi musi trafić również do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia.

Warto pamiętać, że niedostarczenie deklaracji PIT 11 przez pracodawcę nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia swojego PIT 37. W przypadku nieotrzymania formularza należy się więc o niego upomnieć u pracodawcy, albo rozliczyć swoje dochody samodzielnie.

Rozliczenie PIT 37 przez Internet – dwie wygodne opcje do wyboru

Rozliczenie rocznego podatku przez Internet jest tak wygodne, że właśnie ten sposób wybiera już przeszło połowa wszystkich podatników. W 2019 roku ich liczba z pewnością wzrośnie ze względu na zupełnie nowe rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Twój e-PIT

Dla wszystkich osób rozliczających się przy pomocy deklaracji PIT 37 już od 15 lutego czekać będą w nowym systemie internetowym Twój e-PIT gotowe deklaracje, wypełnione przez urzędników. Tak naprawdę nie musimy nawet ich czytać, by stały się one naszym oficjalnym rozliczeniem z Urzędem Skarbowym. Jeżeli do 30 kwietnia nie złożymy żadnej innej deklaracji, Urząd Skarbowy uzna formularz z systemu Twój e-PIT jako ten prawidłowy.

Samodzielne rozliczenie PIT 37 przez Internet

Nowy system przygotowany przez Ministerstwo Finansów budzi wiele wątpliwości, ponieważ urzędnicy m.in. nie uwzględnią wszystkich ulg, ani nie rozliczą wspólnie małżonków. Właśnie dlatego znaczna część podatników będzie wolała wypełnić swoją deklarację roczną samodzielnie. Jest to jak najbardziej możliwe i akceptowane przez urzędy skarbowe. Najłatwiej rozliczymy się przez Internet, korzystając z wygodnych narzędzi, jakimi są specjalne programy do rozliczania podatków online. Przykładem jest choćby darmowy program PIT Format, który w bardzo intuicyjny sposób przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces wypełniania formularza, sprawdzając poprawność wpisanych danych i podpowiadając właściwy sposób ich uzupełniania.

Za pomocą programu szybko i wygodnie wyślemy gotową deklarację w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego i otrzymamy oficjalne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru formularza.

2 komentarze

    1. Myślę, że ten sam co w artykule sprawdzi się tak samo dobrze jak w zeszłym roku 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *